Disclaimer

Mossfactory (onderdeel van Custers in Groen) besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Custers in Groen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledige website is het exclusieve eigendom van Custers in Groen. Custers in Groen geeft de bezoeker van deze website de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Custers in Groen verstrekt, worden opgenomen in de database van Custers in Groen. Deze gegevens worden door Custers in Groen gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot deze website van Custers in Groen valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.